Het Graanschap

Lokaal meel van een korte keten

Raymond Niesten

Raymond Niesten

Maastricht

Bedrijfsnaam
Familienaam
Telen sinds
Teeltwijze
Gebied
Provincie
Grond

De Poshoof
Niesten
2004
Biologisch dynamisch
Maastricht
Limburg
100 ha lössgrond

Familiegeschiedenis

Raymond Niesten, is de vijfde generatie uit de familie Niesten op de Poshoof. Hij en zijn vrouw Marloe Spijkers hebben een zoon (Luc) en een dochter (Jill). Zij voeren samen met moeder Maria de maatschap. Raymond Niesten heeft na zijn opleiding Landbouwtechniek aan de Universiteit Wageningen bij veevoederfabrikant Hendrikx – UTD als bouw- en milieuadviseur gewerkt. Vervolgens is hij werkzaam geweest op diverse landbouwbedrijven. In 2004 is hij maatschapslid geworden van het ouderlijk bedrijf aan de rand van Maastricht waar hij nu met passie de onderneming voert.

familie bij de poshoof

Onze teelfilosofie

“De Poshoof is een boerenbedrijf dat zich volledig heeft toegelegd op biologische landbouw en dus voldoen we aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. We pogen te werken met zo weinig mogelijk milieubelastende middelen en methoden. Hierbij staat het bodemleven centraal, wat op zijn minst verstoord, zo niet vernietigd wordt door kunstmest (of drijfmest) en pesticiden.”

Raymond Niesten

Bij De Poshoof

De Poshoof