Het Graanschap

Lokaal meel van een korte keten

Jaap van Zanten

Jaap van Zanten

Garmerwolde

Bedrijfsnaam
Familienaam
Telen sinds
Teeltwijze
Gebied
Provincie
Grond

Het Geweide Hof
van Zanten
1840, 6e generatie
Biologisch dynamisch
Garmerwolde
Groningen
Oude, kalkarme zeeklei

Bouwplan

Het Geweide Hof teelt een grote diversiteit aan gewassen waaronder ook enkele ‘oude’ gewassen, t.w. Sint Jans Rogge, Ommelander Tarwe, Eenkoorn, Emmer en Spelt. Daarnaast hebben ze nog een diversiteit aan zaden als blauwmaanzaad en lijnzaad. Ook peulvruchten als kapucijners en strogele bonen verbouwen ze in Garmerwolde.

Manier van telen

“Ons bedrijf is vanaf 1999 omgeschakeld naar een biologische productiemethode en in 2014 zijn we nog een stap verder gegaan naar een biologisch-dynamische methode. We hebben deze stap naar biologisch dynamisch zeer bewust genomen omdat we van mening zijn, dat we meer aan de natuur moeten overlaten zonder inmenging van de mens. In de loop der jaren zijn we tot de ontdekking gekomen dat het herstellend vermogen van de natuur enorm is, terwijl we als mens als snel willen ‘ingrijpen en sturen’. In onze ogen is dit niet de bedoeling van het principe van de landbouw. Mede daarom hebben we ook gekozen voor een groot aandeel, naast gewasexploitaite, in natuurbeheer en biodiversiteit.”

Jaap van Zanten

graan oogsten

Bij Het Geweide Hof op de akker.

Familiegeschiedenis

Inmiddels is alweer de 6e generatie in aantocht omtrent ons familiebedrijf in Garmerwolde, welke dateert uit omstreeks 1840. Ons bedrijf is vanaf 1999 omgeschakeld naar een biologische productiemethode en in 2014 zijn we nog een stap verder gegaan naar een biologisch-dynamische methode.
jaap bij akker